У Србији су у јануару издате 1.702 грађевинске дозволе, што је за 15 одсто више у односу на исти период претходне године, објавио је Републички завод за статистику.

Од укупног броја дозвола издатих у јануару 78,8 одсто дозвола односи се на зграде, а 21,2 одсто на остале грађевине.

Ако се посматрају само зграде, 78,2 одсто дозвола издато је за стамбене, а 21,8 одсто за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (60,8 одсто).

Према дозволама издатим у јануару 2022. у Србији, пријављена је изградња 1.547 станова, с просечном површином од 75,3 метара квадратних.

Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 14,6 одсто станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 150,8 метара квадратних, а 82,8 одсто станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 60,1 метара квадратних.

Предвиђена вредност радова новоградње у јануару 2022. износи 72,6 одсто од укупно предвиђене вредности радова.

Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 37,5 одсто од предвиђене вредности новоградње, затим следе Подунавска област (16,6 одсто), Јужнобачка област (7,2 одсто), Златиборска област (4,7 одсто) и Сремска област (4,0 одсто), док се учешће осталих области креће од 0,2 до 3,5 одсто.

ТопПрес/ Извор: Танјуг