Топола –  У Тополи је данас одржана завршна online конференција пројекта „Ефикасно управљање локалном јавном имовином“, који су партнерски спроводили Општина Топола и партнери на пројекту, Општина Рековац, Општина Лапово и Развојни бизнис центар Крагујевац.

Путем линка, учесницима су се обратили, председник општине Топола, Игор Петровић, испред Министарства државне управе и локалне самоуправе Сања Путник, менаџерка програма Exchange 5 Милена Радомировић, заменик председника општине Лапово, Марко Вељковић и Виолета Петковић начелница Општинске управе општине Рековац.
Менаџер пројекта Немања Јовичић из Развојног бизнис центра Крагујевац, фото: принтскрин
Презентацију резултата пројекта изнео је менаџер пројекта Немања Јовичић из Развојног бизнис центра Крагујевац. О утицају и користи ефикасног управљања локалном јавном имовином за развој заједнице говорио је Немања Костић из Одељења за урбанизам Општине Топола.
Пројекат је спровођен у оквиру програма Exchange 5, који финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у Министарству финансија (МФИН), док је СКГО имплементациони партнер. Пројекат је трајао 24 месеца. Износ гранта Европске уније је 164.968,50 евра, што је 80% укупне вредности пројекта, док са преосталих 20% учествују Општине Топола, Рековац и Лапово. Укупан буџет пројекта је 206,201.63 еура.
Испред Министарства државне управе и локалне самоуправе обратила се Сања Путник, фото: принтскрин
Циљ пројекта је допринос већој ефикасности, делотворности и транспарентности јавне администрације и приближавање пословној заједници и грађанима, кроз унапређење управљања локалном јавном имовином у овим општинама. Важан исход пројекта представља чињеница да је јавна имовина пописана, евидентирана и уписана као јавна својина локалне самоуправе. Унапређено управљање имовином на локалном нивоу даље ће позитивно утицати на укупан бржи локални друштвено-економски развој општина.

Сврха пројекта је унапређење управљања локалном јавном имовином локалних самоуправа.  Захваљујући пројекту, обезбеђена је већа ефикасност, делотворност, транспарентност и доступност јавне администрације пословној заједници и грађанима у Општинама: Топола, Рековац, и Лапово. Пројекат доприноси бржем друштвено – економком развоју и просперитету локалних заједница.

Менаџерка програма Exchange 5, Милена Радомировић, фото: принтскрин

Општине Топола и Рековац су значајно унапредиле успостављен систем за управљање локалном јавном имовином. Општина Лапово је по први пут увела систем за управљање локалном јавном имовином. У Тополи и Рековцу су унапређене, а у Лапову успостављене организационе и административне структуре и интерне процедуре за управљање имовином, такође су развијени информационо – комуникациони капацитети и успостављена, односно унапређена финансијска евиденција јавне имовине. Коначно, други важан исход пројекта јесте да је локална јавна имовина, пописана, евидентирана и уписана као јавна својина локалних самоуправа.

Председник општине Топола Игор Петровић, фото: принтскрин

Остварени резултати:

  • Постојеће процедуре и правни акти су значајно унапређени, а такође су развијени и усвојени додатни документи и акти, који омогућавају и олакшавају рад локалних администрација на пољу управљања имовином.
  • Израђена и грађанима дистрибуирана брошура, која објашњава шта је ГИС и чему он служи, чиме је повећана информисаност грађана о овом важном алату.
  • Прикупљени су релевантни подаци о јавној имовини која је предмет промене права коришћења у право својине локалних самоуправа, потврђени, анализирани и унети у одговарајуће базе података. Прикупљени су описни подаци, који укључују стање и намену непокретности, као и техничка и правна документација 5610 непокретности и 259 км комуналне подземне инфраструктуре (подземни водови) подаци прикупљени, обрађени у унети у базе података.
  • Поднети су формулари за упис имовине у базу Републичке дирекције за имовину за 9700 непокретности.
  • За 3529 непокретности и 259 км подземне инфраструктуре је утврђено корисништво, намена као и актуелно стање, те су инициране промене како би се евидентирало право стање Републичком катастру непокретности.
  • Спроведена су геодетска снимања за 10 надземних објеката и 255км подземне инфраструктуре, припремљена је техничка документација за 28 надземних објеката и 259 км подземне инфраструктуре и покренут је или спроведен поступак озакоњења и упис јавне својине локалних самоуправа за поменуте непокретности.
  • Извршена је процена вредности за 1578 надземних објеката и 14 подземних објеката (који обухватају 259 км подземне инфраструктуре).Реализован је програм изградњи стручних капацитета за управљање имовином у оквиру кога је обучено 20 општинских и службеника локалних јавних предузећа.
  • Обезбеђена и инсталирана савремена ИТ опрема у свакој општини, као и софтвер за ефикасно управљање имовином.

ТопПрес