Агенција за спречавање корупције од понедељка може да врши непосредан увид у сва документа неопходна за њен рад, као и да у случају неподударања података, проверава и имовину родбине јавног функционера.

Ове и друге бројне новине предвиђене су Законом о спречавању корупције, који је почео да се примењује у понедељак и мења ранији Закон о Агенцији за борбу против корупције.

„Запослени у Агенцији сада могу да код свих органа јавне власти и свих других правних лица непосредно изврше увид у сва потребна документа, а још значајније је да имамо право да од банака тражимо податке о рачунима и финансијским средствима јавних функционера без њихове сагласности“, рекла је за Танјуг Верка Атанасковић, помоћник директора Агенције за спречавање корупције, сектора за сукоб интереса и питања лобирања.

Ова нова надлежност је јако битна за ефикасну проверу прихода јавних функционера, истакла је Атанасковић и додала да је Законом проширен и круг лица од којих Агенција може да тражи податке у вези имовине функционера.

„Када Агенција утврди несагласност података који су у имовинском извештају јавног и стварног стања у имовини, она може да тражи податке и од повезаних лица, односно родбине јавног функционера, попут браће, сестара, родитеља…“, указала је помоћница директора Агенције.

Уколико ова лица не дају своје податке о имовини у року од 30 дана и они, како је напоменула, подлежу прекршајној одговорности, тако да и против њих Агенција може да поднесе надлежном суду захтев за покретање прекршајног поступка.

Предвиђене казне за јавне функционере и за повезана лица су 50 до 150 хиљада динара.

Новим законом Агенција је такође, према речима Атанасковић, добила независност и финансијску самосталност, јер Закон регулише другачији начин остваривања средстава за несметан и ефикасан рад Агенције.

„Сада Влада Србије не може без сагласности директора Агенције да спречи само финансирање буџетских средстава која су предвиђена“, указала је она.

Истакла је да су све законске одредбе у вези са сукобом интереса сада прецизиране, напомињући да је сада лична обавеза сваког функционера да уз пријављивање имовине и прихода пријави и сукоб интереса.

Кумулација функција је законски одвојена од сукоба интереса, па је тако прописано да уколико функционери треба да врше или су именовани на још неку јавну функцију, за то морају да траже сагласност Агенције у року од осам дана (раније је било 3 дана).

Атанасковић је указала да уколико тим поводом добију одбијајуће решење директора Агенције, јавни функционери имају могућност да бирају коју ће функцију обављати – односно морају да се ослободе једне јавне функције.

Уколико то не ураде, онда им по сили закона престаје друга функција, нагласила је Атанасковић.

Нови закон је сада јасно дефинисао и поступање Агенције по представкама и прописао шта све треба да садржи сама представка грађана, као и анонимна представка.

Ако се утврди да постоји сумња у неке коруптивне радње неког органа – Агенција може да предложи надзорном органу, који врши надзор над тим органом у којем су коруптивни елементи на известан начин утврђени, као и да му да своје препоруке за отклањање тих елемента.

Ако то не уради, Агенција има право да поднесе кривичну пријаву, евентуално да иницира прекршајни поступак или дисциплински поступак.

Анонимне представке се, како је указала Атанасковић, односе на сумњу на коруптивне елементе у органима јавне власти, а Законом је регулисано шта све треба да садржи представка, па и анонимна представка да би се по њој поступало.

„Мора да садржи сумњу на коруптивне елементе и доказе да би Агенција узела у рад и разматрање такву анонимну представку“, нагласила је помоћница директора Агенције.

Она је истакла да је доношење новог Закона било предвиђено свим нашим стратешким документима, као и свим међународним препорукама које наша држава на путу за европске интеграције треба да спроведе.

Закон је посебно усаглашен са препорукама ГРЕКО, напоменула је Атанасковић.

Она је указала да је Агенција након 10 година постојања, коначно добила прави назив – Агенција за спречавање корупције, јер се бави превентивним механизмима у спречавању корупције.

ТопПрес/ Извор: Танјуг