Више од 100.000 обвезника фискализације до данас је пријавило податке о локацијама продајних објеката преко портала Пореске управе еПорези, што је први и неопходан корак како би обвезници прешли на нови модел е-фискализације.

Из Министарства финансија подсећају обвезнике фискализације да након што пријаве продајне објекте, имају могућност да остваре право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра, као и финансијску подршку по фискалној каси у износу од такође 100 евра.

Рок за пријаве за финансијску подршку је 31. јануар 2022. године.

Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву о заинтересованости. До данашњег дана се 85.355 обвезника пријавило за финансијску подршку, а до сада је у ту сврху исплаћено 2,5 милијарде динара.

Исплате се врше у траншама, сваке недеље током трајања пријаве.

Када је реч о фискалним уређајима који су тренутно доступни на тржишту, Пореска управа је до сада одобрила преко 100 елемената електронског фискалног уређаја, а на сајту те управе обвезници могу да пронађу списак елемената и произвођача, како би се одлучили који фискални уређај ће користити.

Нови модел е-фискализације предвиђа директну везу фискалног уређаја са Пореском управом у реалном времену.

Такође, он подразумева и постојање QR кода на сваком фискалном исечку, чиме купци, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом и чијим скенирањем мобилним телефоном купац успоставља везу са Пореском управом и добија информације да ли је његов фискални рачун оригинал.

Сви обвезници фискализације имају рок да пређу на нови модел најкасније до 30. априла 2022. године.

ТопПрес/ Извор: Танјуг