Изједначавају се плате судија прекршајних и основних судова

Изједначавају се плате судија прекршајних и основних судова

Зараде (коефицијенти зарада) судија прекршајних судова треба да буду подигнуте на виши ниво и изједначени са зарадама судија основних судова, предвиђа Предлог измена Закона о судијама који је ушао у скупштинску процедуру.

На овај начин би се отклонило неоправдано стављање судија прекршајних судова у подређен положај у односу на друге судије, јер је коефицијент њихове зараде према садашњим прописима најнижи.

Изменама и допунама Закона о судија, које су скупштини предложили народни посланици Ђорђе Комленски и Бојан Торбица, предвиђено је пет платних разреда уместо досадашњих шест.

У складу са тим, предложено је кориговање коефицијента зараде у првом платном разреду у којем су, према Предлогу, сврстане судије основних и прекршајних судова заједно.

Такође, предлог законских измена предвиђа и измену дужине потребног радног искуства за судију прекршајног суда које се повећава са две на три године и изједначава са дужином радног судства потребног за судије односних судова.

Иначе, прекршајни судови уведени су у правосудни систем Србије 1. јануара 2010, као судови посебне надлежности.

У Србији има 45 прекршајних судова и Прекршајни апелациони суд, који је задужен за разматрање жалби на првостепене пресуде.

Ови судови су задужени да суде предмете из прекршајне материје, на пример из области – корупције, царине, буџетског система, девизног пословања, приступа информацијама од јавног значаја, војну и радну материју, безбедност саобраћаја, прекршаје из надлежности надзора Агенције за борбу против корупције и из многих других области, наводе предлагачи закона у образложењу.

Они предлажу усвајање законских измерна по хитном поступку како би се материјални статус судија прекршајне материје што пре изједначио са судијама из других области, као и да би биле узете у обзир приликом доношења буџета за 2020. годину.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI