Топола – Одборници су на данашњој 27. седници СО Топола именовали за директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Др Горана Ђорђевић, специјалисту опште медицине. Директору је иначе истекао мандат, данашњим гласањем именован је на период од четири године.

На седници је донето Решење о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Културног центра Топола. Разрешени су дужности председник и члан Управног одбора Културни центар Топола, Снежана Маринковић испред оснивача и Бојана Ђорђевић испред Центра. За председника и члана Управног одбора именовани су Драган Рељић испред оснивача и Ема Стевановић испред Центра. За Надзорни одбор Културног центра Топола именовани су испред СО Дејан Дуњић за председника и Тамара Ђорђевић за члана. Испред Центра Бојана Ђорђевић за члана.

Одборници су разматрали Програм о коришћењу средстава из буџета општине Топола предузећа ПУПД „Јањушевић“ доо Прибој. Ово предузеће врши превоз путника у општини Топола. У данашњем образложењу њиховог пословања одборници су упознати са трошковима. Због великих трошкова пословања одборници су усвојили предлог да  ово предузеће субвенционише општина Топола, а субвенције ће бити искоришћене на улагања у квалитет превоза.

На седници је разматран и Извештај  о раду за 2018. годину Привредног друштва за комуналне делатности ,,Савант д.о.о.“ Београд – Стари град. Друштво врши комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима на територији општине Топола. Савант доо је пословну 2018. годину завршило са исказаном добити. Међутим, основни проблем у пословању Друштва је његова текућа ликвидност и високи износи ненаплаћених потраживања од корисника услуга, што доводи Друштво у проблем са токовима готовине и приливом новца на рачун. Нарочито, проблем текуће ликвидности узрокован је чињеницом да друштво цене својих услуга прилагођава тренутној економској ситуацији у земљи, приход од наплаћених дневних карти је у у односу на 2017. годину мањи обзиром да су карте наплаћиване по цени од 550 динара уместо 850 динара.

Највише пажње одборницима и најдужа расправа водила се око предлога Пословника СО као и око предлога Одлуке о месним заједницама. Одборници су поднели амандмане на чланове Пословника СО Топола. Предложеним Пословником  је на веома прецизан начин дефинисано све оно што је неопходно да се уради оваквим актом. Поред општих одредби Пословником се уређују и питања која се односе на начин и поступак сазивања прве Седнице СО, права и дужности одборника, начин и поступак избора и разрешења председника и заменика председника општине, председника  и заменика СО, чланова Општинског  већа и секретара СО, начин рада и поступак сазивања седнице СО, утврђивање дневног реда седнице, одлучивање резултата гласања, поступак предлагања и доношења општих аката, обавештења јавности о раду СО, избор радних тела СО, њихов састав, надлежност и начин рада, поступак именовања и разрешења других лица у надлежности СО. Одборници су изгласали предложени Пословник.

Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи отклоњени су бројни недостатци у области рада и финансирања месних заједница, нарочито тачним одређивањем надлежности органа месних заједница и њиховог односа са органима општине, посебно у делу надзора над радом органа месне заједнице. Простирање месних заједница прилагођено је простирању месних заједница на простору општине тако да је одређено да се месне заједнице формирају за део села, село или више села. Предлог одлуке о месним заједницама  је усвојен.

Седница је трајала четири часа.

ТопПрес