Предуслов за пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву је приступачно окружење, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Остваривање људских, политичких, економских и социјалних права сваког грађанина зависи од доступних информација, услуга, објеката, зато морамо активно и континуирано радити да им се то омогући, навео је Пашалић у саопштењу.

Он је указао на то да се о положају особа са инвалидитетом не говори довољно.

Наглашава да врло важан аспект активности Заштитника грађана јесте подизање свести на свим нивоима о неопходности предузимања системских мера за унапређење њиховог положаја, пре свега приступу образовању, запошљавању, здравственој заштити и другим основним услугама.

Стога је, између осталог, Заштитник грађана са Сталном конференцијом градова и општина и Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, покренуо иницијативу, и већ седам година заредом спроводи јавни позив за доделу награда јединицама локалне самоуправе за допринос развоју приступачности, са жељом да подстакне и ода признање оним јединицама локалне самоуправе које су у својој средини највише допринеле развоју свих облика приступачности.

Кроз солидарност, разумевање и инклузивне мере можемо створити средину у којој се сваки појединац цени и подржава како би имао једнаке шансе за развој и остваривање својих циљева, својих снова, истакао је Зоран Пашалић.

Јанковић:Особе са инвалидитетом суочавају се са различитим проблемима

Приступ дому здравља, школи, биоскопу или коришћење јавног превоза, проблем је о коме већина нас не размишља, а за особе са инвалидитетом то је често свакодневни изазов, изјавила је данас Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Она је у саопштењу указала да се особе са инвалидитетом суочавају са различитим проблемима, како у погледу приступа објектима, јавним површинама, информацијама и комуникацијама, тако и услугама здравствене и социјалне заштите, при запошљавању и напредовању на послу.

Иако су видни помаци, пракса Повереника показује да је по броју притужби грађана, инвалидитет међу првих пет основа и ове, као и свих претходних година.

Приступачност објекта у ком се живи је основни услов како би особе са инвалидитетом биле равноправне и учествовале подједнако у свим сегментима живота.

Због тога смо, између осталог, упутили иницијативу за измену Закона о планирању и изградњи, која је делимично усвојена, тако да је сада поступак олакшан, па се за извођење радова који се односе на остваривање приступачности на грађевинском земљишту или објекту у власништву више лица, не тражи више оверена сагласност власника, него одлука стамбене заједнице, наводи повереница.

Јанковић наглашава да особе са инвалидитетом теже долазе до посла и поред мера активне политике запошљавања, а остваривање права на рад је кључно и за остваривање других права, излазак из сиромаштва или ризика од сиромаштва.

Повереница каже да значајан број деце са инвалидитетом и даље нема адекватну подршку у образовању, јер се мере подршке не организују и не спроводе на истом нивоу у свим општинама и градовима.

Повереник је упутио још 2019, а поновио 2021. године препоруку свим јединицама локалне самоуправе да предузму све неопходне мере и активности којима ће обезбедити успостављање и пружање услуге личног пратиоца деци којој је ова услуга неопходна. Подршка личног пратиоца није услуга на коју дете може да чека, а уколико се не обезбеди на време и у континуитету, може отежати деци са инвалидитетом и сметњама у развоју напредовање у школовању и осамостаљивању, наводи Јанковић.

Повереница истиче да је потребно уложити додатан напор за пуно укључивање особа са инвалидитетом у друштвени живот, што подразумева и остваривање политичких права.

У погледу архитектонске приступачности бирачких места, направљен је највећи помак, а потребно је и даље радити на могућности гласања уз помоћ шаблона или листића на Брајевом писму за слепе и слабовиде особе. Свакако, ми као друштво морамо много више урадити на уклањању свих препрека како би наши грађани и грађанке са инвалидитетом били истински равноправни у свим сегментима живота, закључила је Јанковић.

ТопПрес/ Извор: Танјуг