tanjug info tanjug info

Синдикат „Застава оружја“ покренуће питање законске исправности поступка банака које су уплаћена новчана средства на име бонуса са рачуна радника фабрике повукле неколико сати након уплате.

„Уплате су повучене са рачуна радника по налогу Надзорног одбора и директора фабрике с обзиром на то да Штрајкачки одбор Синдиката није пристао да потпише споразум о прекиду штрајка јер није био испуњен ниједан од постављених захтева“, кажу синдикалци.

Синдикат је на становишту да су поједине банке у великом броју случајева поступале супротно Закону о заштити корисника финансијских услуга, Закону о заштити потрошача, Закону о платном промету, као и Закону о облигационим односима.

„Мислимо да је повреда прописа извршена и по основу уговора о отварању и вођењу текућих рачуна грађана јер су неке банке повредиле права корисника финансијских услуга с обзиром на то да су без знања и сагласности корисника рачуна, супротно Закону о облигационим односима, располагале салдом који се појавио на рачунима радника фабрике након уплате“, кажу из Синдиката.

Заштиту права и правних интереса корисника рачуна физичких лица радника фабрике Синдикат ће захтевати и кроз поступак контроле и надзора које над банкама спроводи Народна банка Србије.

ТопПрес/ Извор: ИнфоКГ, Јована Младеновић