Удружења, задужбине и фондације од 1. октобра више неће имати обавезу употребе печата у свом пословању, објавила је Агенција за привредне регистре (АПР).

„Са почетком примене одредбе члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да користе печат у свом пословању“, кажу у АПР-у.

Овом одредбом, пише на сајту АПР-а, стављене су ван снаге одредбе Закона о удружењима и Закона о задужбинама и фондацијама, које су прописивале обавезу коришћења печата у пословању ових правних лица, као и обавезу да се Статутом уређује изглед и садржина печата.

„То значи да Регистратор Регистра удружења и Регистра задужбина и фондација од 1. октобра ове године неће тражити да удружења, задужбине и фондације Статутом уређују изглед и садржину печата, нити ће тражити да у свом пословању користе печат“.

ТопПрес/ Извор: Танјуг