Од фебруара се примењују нови, већи износи основица дневне новчане накнаде за незапослене, као и највиши и најнижи месечни износ накнаде, па ће накнаде оних који остају без посла, а остваре право на ово примање добијати нешто више новца.

Веће основице је на основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврдила односно ускладила Национална служба за запошљавање.

Наиме, овим законом је прописано да се основица дневне накнаде као и највиша и најнижа месечна накнада, усклађују једном годишње са индексом потрошачких цена у претходној години и да се примењују од фебруара.

Индекс потрошачких цена је, према податку Републичког завода за статистику за 2021. годину износио 107,9 а када се овај податак примени на досадашње износе накнада, од фебруара ће дневна новчана накнада износити 1.136,07 динара, најнижи месечни износ новчане накнаде 25.437 а највиши 58.967 динара.

Основица дневне накнаде је битна зато што се незапосленима који остваре право на новчану накнаду, приликом обрачуна тог примања, прво рачуна дневна накнада, која се иначе добија тако што се основица те накнаде помножи са личним коефицијентом.

Лични коефицијент је другачији за сваку незапослену особу појединачно и зависи од тога колика је ко примања имао за време док је био запослен.

Он заправо представља однос укупне зараде у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је престао радни однос и просечне годишње зараде у Србији према последњем податку који објави Републички завод за статистику.

ТопПрес/ Извор: Танјуг