Фото: ТопПрес

Топола – Председник Скупштине општине Топола, сазвао је 15. Седницу Скупштине  општине Топола за 10. 03. са почетком од 9 часова.

За ову седницу је предложен Дневни ред сачињен од 25 тачака.

Тако ће се пред одборницима наћи Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта и то КП бр. 1813/5 у површини од 158 m2 уписана у ЛН бр. 9 КО Топола (Варош), као и  Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земишта изван грађевинског подручја из јавне својине општине Топола и то кп.бр. 839 у пов. од 2858 m2 уписана у ЛН бр. 421 КО Маскар.

Дневним редом је предвиђен и  Предлог Одлуке о усвајању Студије акустичности система јавног узбуњивања за територију општине Топола и  Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа,.

Одборници у Тополи ће разматрати  Одлуке о изменама и допунама Статута Културног центра Топола,  Извештај о раду са финансијским извештајем Културног центра Топола као и предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Културног центра Топола.

Разматраће се и Извештај  о раду Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2021. годину, Програм рада Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2022. годину.

Такође ће одборници  разматрати Извештај о раду са финансијским извештајем за 2021. годину Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој општине Топола“, и  Програм рада Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој општине Топола“ за 2022. годину.

Дневним редом је предвиђено разматрање  Програма субвенција ЈКСП „Топола“ Топола за 2022. годину, као и тромесечног извештаја о реализацији програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2021. годину за IV квартал 2021. године.  Разматраће се и Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, бр. 935 од 24.12.2021. године и  Предлог Програма рада и Плана промотивних активности Туристичке организације „Опленац“ Топола за 2022. годину.

Одборници у Тополи ће донети решење о  именовању главног урбанисте општине Топола, решење о разрешењу директора библиотеке „Радоје Домановић“ Топола,  решење о именовању директора библиотеке „Радоје Домановић“ Топола, решење о разрешењу в.д. директора ЈКСП „Топола“ Топола, решење о именовању директора ЈКСП „Топола“ Топола и  решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“ Топола.

Такође ће се донети решење о измени Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Топола, Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Карађорђе“ у Тополи. Одборници ће се упознати и са Извештајем о активностима,   трошковима и ефектима учешћа представника Општине на Светској изложби ,,ЕХРО 2020“ у Дубаију.

Седница ће се одржати у сали биоскопа.

ТопПрес