После прекида од месец дана обнавља се поступак вантелесне оплодње о трошку државе за парове који природним путем не могу да остваре потомства.

Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) и Републичка стручна комисији (РСК) за биомедицински потпомогнуту оплодњу (БМПО) донели су мишљење око поновног започињања поступака БМПО.

Препорука установама је да се са поступцима БМПО започне најдаље до 1. септембра, а да установе које имају услове започну и раније са поступцима БМПО, као и препоруку да Комисије за БМПО запоцну са радом од 17. августа, саопштио је РФЗО.

„РФЗО је преузео све активности из своје надлежности да се ни једном осигураном лицу не ускрати право на поступке БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања због периода прекида рада“, наводи се у саопштењу.

Упутством које је РФЗО доставила здравственим установама омогућује се спровођење поступака БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања осигураницама које су напуниле 43 године живота у време трајања прекида рада Комисија за БМПО и осигураницама које су напуниле 43 године живота у периоду од 30 дана након завршетка обуставе рада надлежне Комисије за БМПО.

„Осигуранице се могу јавити надлежној Комисији за БМПО и заказати преглед и то у периоду од 30 дана након успостављања рада надлежне Комисије за БМПО. Такође, здравствена установа је у обавези да закаже нов термин за преглед пред Комисијом за БМПО свим осигураним лицима којима исти није обављен због прекида рада, дајући предност осигураницама које су напуниле 43 године живота у време трајања прекида рада Комисија за БМПО“, наводе из РФЗО.

Продужена је важност свих анализа за Комисију за БМПО за три месеца, и то за осигурана лица која у наредних месец дана од започињања рада Комисија буду имала заказан преглед.

Осим КЦ Крагујевац, који ће због тренутне епидемиолошке ситуације и организације посла отпочети са радом од 1. септембра, у свим другим установама у Плану мреже здравствених установа Комисије за БМПО отпочеће са радом од 17. августа године, те се осигурана лица могу јављати установама телефонским путем ради заказивања термина за преглед.

Напомињу да се бројеви телефона здравствених установа за заказивање термина за Комисију за БМПО налазе на сајту Републичког фонда у делу биомедицински потпомогнута оплодња.

Осигуранице које су имале заказане прве консултације за БМПО, а којима због прекида рада нису обављене, здравствене установе су добиле обавештење да се оне контактирају и да им се закажу нови термини за преглед.

ТопПрес/ Извор: Танјуг