foto ilustracija profimedia alamyfoto ilustracija profimedia alamy

Међународно ПИСА тестирање за све петнаестогодишњаке у Србији почело је у средњим школама и трајаће до почетка јуна. Резултати тестирања биће објављени 2019. године.

Министар просвете Младен Шарчевић посетио је Фармацеутско-физиотерапеутску школу у Београду и рекао да у ПИСА тестирању учествују 222 средње школе и око 8.000 ученика и да се тестирање ради електронски.

Он је нагласио да је за кратко време урађено доста тога, кроз уводење финансијске писмености, како би овом тестирању приступили свеобухватно.

Каже да очекује известан напредак у односу на последње ПИСА истраживање, али наглашава да ће велике промене бити видљиве тек на следећем истраживању, јер ће до тада системски закони почети да „доносе плод“ , а који се односи на промену начина рада и учења и обуке наставника.

По критеријумима ОЕЦД за формирање репрезентативног узорка, изабрано је 222 школе.

Узорком су обухваћене гимназије, средње стручне школе, мањи број основних школа, државне и приватне школе из различитих региона. У истраживању учествују ученици рођени 2002. године.

Први пут тест из финансијске писмености и глобалних компетенција 

Осим основних домена: математичке, језичке и научне писмености ученици ће први пут радити и тест из финансијске писмености и глобалних компетенција.

Резултати тестирања биће објављени 2019. године.

У ПИСА тестирању учествује више од 80 земаља. Разлог овако великог одзива је у значају ПИСА теста за процену успешности постојећих образовних политика и реформи и планирање даљег унапређивања образовног система.

Резултати откривају какав је капацитет ученика да стечена знања и вештине примене у кључним областима, односно, колико су та знања функционална у свакодневном животу.

Последње ПИСА тестирање у Србији спроведено је 2012. године и показало је да ученици у Србији не знају да примене научено градиво и да је њихово функционално знање испод ОЕЦД просека.

Србија није учествовала на последњем ПИСА тестирању одржаном 2015. године јер нису била обезбеђена средства за то и обављене техничке припреме.

ПИСА тестирање први пут је организовано у Србији 2003. године, а број земаља које учествују на тестирању стално се повећава.

На том међународном истраживању, које се одржава сваке треће године, најбоље резултате годинама имали ђаци из Сингапура и Тајланда, а међу европским земљама Финска.

ТопПрес/ Извор: Танјуг