profimedia-fotoprofimedia-foto

Посебно ће се контролисати сектори угоститељства и туризма, саобраћаја и пољопривреде у којима је

уочено повећано нелегално пословање.

За учињени први прекршај уместо забране обављања делатности у трајању од седам дана предузећима ће убудуће бити изрицана забрана рада од 15 дана, за поновљени прекршај 90 дана. Уколико се исти прекршај понови и трећи пут, забрана делатности трајаће до годину дана. Ова тек усвојена промена Закона о пореском поступку и пореској администрацији требало би да допринесе смањењу сиве економије јер предвиђа повећање казни за неиздавање рачуна и непријављивање радника закључено је на заједничкој седници владиног Координационог тела и Стручне групе за усмеравање активности на сузбијању сиве економије.

Држава ће, како је најављено, у наредном периоду посебно контролисати секторе угоститељства и туризма, саобраћаја и пољопривреде у којима је уочен повећан ризик од нелегалног пословања.

TопПрес/ Извор: Политика