Топола – У оквиру Програма Реформа пореза на имовину, а у складу са Планом спровођења Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о утрошку средстава прикупљених кроз порез на имовину на територији општине Топола, за мај 2019. године, у холу Општинске управе општине Топола постављена је кутија у коју грађани могу да доставе своје предлоге о потребама и истакну проблеме са којима се суочавају, а који могу бити решени кроз пројекте које планира и реализује Општинска управа у оквиру програмског буџета.

Отворена је и књига утисака која се налази на пулту у холу Општинске управе општине Топола, у коју грађани могу да упишу примедбе и предлоге за унапређење рада Општинске управе.

Предлози и сугестије могу се доставити у периоду од 23. маја до 23. јуна 2019. године.

Циљ ове активности је испитивање јавног мишљења (формално и неформално) путем анкете како би се сакупили подаци о потребама и проблемима грађана да би се извршила приоритетизација пројеката који ће бити финансирани из програмског буџета у наредним годинама и да би се утврдио степен задовољства грађана услугама које пружа Општинска управа и сакупили предлози за унапређење њеног рада.

ТопПрес