Топола – Председник Скупштине општине Топола, Миодраг Миловановић сазвао је 2. Седницу Скупштине општине Топола, за петак, 18. 09. са почетком од 10 часова.

За ову седницу предложен је дневни ред сачињен од 45 тачака.

Након усвајања Записника о раду конститутивне седнице Скупштине општине Топола, на дневном реду ће се наћи предлози Мандатно-имунитетске комисије општине Топола и доношење одлуке о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Топола а потом ће уследити давање свечане изјаве – Полагање заклетве одборника Скупштине општине Топола.

Пред одборницима ће се наћи Предлог одлуке о  првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину, као и Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Топола за 2020. годину.

Дневним редом је предвиђен и Предлог Одлуке о додели награде ,,Рођење Пресвете Богородице” за 2020. годину и Предлог Одлуке о додели захвалница за 2020. годину.

На дневном реду ће се поред осталог наћи и Предлог Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју општине Топола, Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине топола за 2020. годину, Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2020. годину, Предлог Одлуке о успостављању географског информационог система (ГИС) општине Топола, Предлог Одлуке о накнадама трошкова одборника Скупштине општине, члановима Општинског већа и радних тела које образује Скупштина и председник Општине, Предлог Правилника о платама, накнадама и утврђивању коефицијената за лица које бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и Председник општине Топола, Предлог Одлуке о радно-правном статусу Председника Скупштине општине Топола, Предлог Одлуке о радно-правном статусу чланова Општинског већа општине Топола, Предлог Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола.

Одборници ће разматрати Извештај о раду Општинског већа општине Топола за период 1.01.2020. – 30.06.2020. године, Извештај о пословању ЈКСП „Топола“ Топола за 2019. годину, као и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКСП „Топола“ Топола за период од 01.01.2020. до 303.2020. године.

Разматраће се и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКСП „Топола“ Топола за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године.

Пред одборницима ће се наћи и Предлог Решења о  образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, Предлог Решења о образовању Одбора за избор и именовања Скупштине општине Топола, Предлог Решења о образовању Одбора за прописе и управу Скупштине општине Топола.

На дневном реду ће се наћи Предлог Решења о образовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије Скупштине општине Топола, Предлог Решења о образовању Одбора за друштвене делатности Скупштине општине Топола, Предлог Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Скупштине општине Топола.

Одборници ће одлучивати и о Предлогу Решења о образовању Одбора за рад и развој месних заједница Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за пољопривреду и развој села Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за представке и притужбе Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за награде и признања Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за борбу против корупције Скупштине општине Топола, Предлогу Решења о образовању Одбора за социјална питања Скупштине општине Топола.

На Скупштинском заседању одлучиваће се и о Предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци, Предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Живко Томић “ Доња Шаторња, Предлогу Решења о именовању Председника и чланова Управног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола, Предлогу Решења о именовању Председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола, Предлогу Решења о именовању Председника и чланова Управног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола, Предлогу Решења о именовању Председника и чланова Надзорног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола.

Седница ће се одржати у сали биоскопа са почетком од 10 часова.

ТопПрес