Топола – Председник Скуштине општине Топола Миодраг Миловановић сазвао је Прву ванредну седницу Скупштине општине Топола за понедељак, 26. април. Захтев за заказивање ове седнице предало је 14 одборника из владајуће већине а на Дневном реду ће се наћи 44 тачке.

Пред одборницима ће се наћи Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику СО Топола Николи Мијаиловић из Војковаца и предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику СО Топола Данијели Ђокић Пантић  из Тополе.

На Дневном реду биће и  предлог Плана развоја општине Топола 2021-2031,  предлог Одлуке о финансијској подршци породици са децом, предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама трошкова одборника СО, члановима Општинског већа општине Топола и радних тела које образује СО-е Топола и председник Општине.

На првој ванредној седници одборници ће одлучивати и о предлогу Решења о разрешењу директора ЈКСП „Топола“ Топола, као и о предлогу Решења о именовању в.д. директора ЈКСП „Топола“ Топола.

Дневним редом је предвиђено разматрање  Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ за 2021. годину, као разматрање Плана и програма рада Дома здравља ,,Свети  Ђорђе“ Топола за 2021. годину. Такође ће се разматрати Извештај о раду  Културног центра Топола за 2020. годину и  Програм  рада са финансијским планом Културног цетра Топола за 2021. годину.

Програми рада и пословања Библиотеке  ,,Радоје Домановић“ Топола, СОФК-а ,,Карађорђе“, Црвеног крста Топола, Агенције за рурални развој општине Топола.

Разматраће се и  Извештај о раду и Програм рада Општинског штаба за ванредне ситуације.

На Дневном реду ће се наћи и Предлози решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола и председника Управног одбора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола.

Такође ће се пред одборницима наћи и предлози решења о  разрешењу и именовању чланова  Школског одбора ОШ ,,Милан Благојевић“ Наталинци, ОШ ,,Карађорђе“ Топола и  ОШ ,,Сестре Радовић“ Белосавци.

На овој седници одборници ће се изабрати и заменика председника општине Топола.

Седница ће се одржати у згради биоскопа у Тополи са почетком од девет часова.

ТопПрес