Топола – Председница Скупштине општине Топола донела је Одлуку о расписивању избора за чланове савета Месних заједница Блазнава и Божурња, за дан 29.01. 2023. године у времену од 12.00 до 20.00 часова, објављено је на сајту општине Топола.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку ступањем на снагу ове Одлуке.
Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама („Службени гласник СО Топола“ број 3/19).

Избори за чланове Савета МЗ БЛАЗНАВА И БОЖУРЊА ће се одржати:

 29.01.2023. године, од 1200 – 2000 часова

 

 За Савет МЗ БЛАЗНАВА бира се 7 чланова Савета МЗ

За Савет МЗ БОЖУРЊА бира се 5 чланова Савета МЗ

 

Заинтересована лица са подручја наведених месних заједница могу предати потребну документацију у смислу кандидовања за избор за члана Савета МЗ до    13. јануара 2023. године.

Све информације везане за поступак кандидовања, као и друге информације везане за изборе за чланове Савета МЗ, можете добити код:

– секретара Изборне комисије, Ђорђа Глигоријевића, тел.064/853-9155

– в.д.председника Савета месних заједница:

– Блазнава, Саша Шевић, тел. 065/5577-201

– Божурња, Александар Павловић, тел. 064/2530-120

званичној интернет страници општине Топола – ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ

Грађани са подручја месних заједница у којима се спроводе избори, могу проверити до 24. јануара 2023. године, да ли су уписани у бирачки списак на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, на линку https://upit.birackispisak.gov.rs/, а уколико нису уписани или је потребно извршити неку промену, потребно је да се обрате Општинској управи општине Топола – службенику за послове бирачког списка.

ТопПрес