У Србији 80 одсто компанија није отпуштало запослене а око 70 процената није смањивало плате радницима током ванредног стања уведеног због епидемије Ковид-19, показује истраживање сајта Послови Инфостуд, спроведено у последњој седмици маја.

Анкета је обухватила 2.285 испитаника и 450 компанија.

У истраживању, у којем је учествовао скоро подједнак број запослених и незапослених лица, 20 посто запослених је међутим рекло да је у њиховој компанији за време ванредног стања долазило до отпуштања, а половина запослених и даље бар мало страхује да не изгуби посао у наредних шест месеци.

Начелно, сви запослени испитаници оцењују реакцију послодаваца у кризи просечном оценом 3, наводи Инфостуд у саопштењу о резултатима анкете.

Чак 45 одсто испитаника је рекло да је имало могућност рада од куће, 18 процената је радило комбиновано, док је 37 посто радило у фирми или на терену. Око 54 посто анкетираних се изјаснило да би и након завршетка епидемије волело да ради комбиновано – део посла од куће, део у канцеларији, док се 30 одсто ипак определило само за рад у канцеларији.

Испитаници који су радили од куће у 43 посто одговора су навели да нису осетили разлику у својој продуктивности, 25 процената је рекло да је било продуктивније него у канцеларији, док је 31 одсто оценило да је продуктивност била мања.

Што се тиче незапослених, 63 одсто учесника анкете је рекло да је током ванредног стања покушавало да дође до посла, али безуспешно, јер је и само тржиште рада у Србији било у застоју.

За разлику од претходног истраживања, у којем је страх од заразе њих самих или неког њима блиског био доминантан одговор, анкетирани сада као највећи изазов наводе страх од продубљивања економске кризе и борбу за егзистетнцију.

У привреди је број компанија које осећају значајно негативан утицај смањен са 56 процената (прва недеља априла) на 27 посто у последњем мерењу. Са друге стране само 8,0 одсто компанија је регистровало позитиван утицај на њихово пословање.

Као највећи изазов са којим су се сусрели 40 посто компанија истиче отежано планирање активности услед доста непознаница, а на другом месту са 28 одсто је финансијска одрживост. Половина компанија очекује да финансијски план за ову годину буде испод планираног, а свега 5,0 процената види могућност да премаши план.

Ризик од дугорочног утицаја кризе на одрживост њиховог бизниса очекује 20 посто компанија, 45 процената сматра да ће одрживост бити краткорочна.

Кад је реч о позитивним странама пословања по изласку из ванредног стања, 40 одсто компанија истакло је да рад од куће може бити изводљив и користан за добар део предузећа, а 23 посто је навело да је озбиљније ушло у дигитализацију својих процеса.

Као највеће негативне последице истичу стопирање планираних улагања (едукације, нови пројекти, развој) и финансијске последице по компанију.

Више од половине привредних субјеката резало је трошкове, међу којима су први страдали они везани за маркетинг.

Чак 60 посто компанија омогућило је бар делу запослених да ради од куће, а исти толики проценат не види пад у продуктивности. У компанијама где су се запослени вратили на радна места,70 процената примењује владине прописане мере заштите од вируса, док је 15 посто рекло да нема посебно уређење.

Нешто више од 30 процената фирми планира да омогући својим запосленима рад од куће и након завршетка опасности од епидемије, док скоро 40 одсто истиче да ће се вратити нормалним пословним процесима и раду из канцеларије.

Иако је 27 посто испитаних привредних субјеката запошљавало и током трајања ванредног стања и пандемије, скоро 40 одсто њих је зауставило запошљавање до даљег, а 35 процената ће наставити са запошљавнајем у наредном периоду.

Од владиних мера подршке, као најзначајније истичу растерећење зарада и пореско растерећење, док свеобухватне мере према привреди оцењују просечном оценом 3, показују резултати истраживања Инфостуда.

ТопПрес/ Извор: Танјуг