foto Shutterstockfoto Shutterstock

ДОК у Србији плаћамо камату на дозвољене минусе и по 36 одсто годишње, цена ове позајмице у земљама еврозоне је тек шести део овог процента!

Према подацима Европске централне банке – ЕЦБ, каматна стопа на дозвољено прекорачење по текућим рачунима у земљама ЕУ које користе евро као валуту је свега 6,09 одсто годишње. И док су у Србији банке протеклих година зарачунавале и по 40, 50 одсто на дозвољене минусе, статистика ЕЦБ показује да су, у протеклих осам година, највише камате на минусе у еврозони забележене у јануару 2012. године – 8,43 одсто. У нашој земљи толико данас коштају најјефтинији кеш зајмови са роком отплате од максимум 12 месеци.

Већина банака са страним капиталом које послују у Србији присутне су и у земљама региона. На њиховим интернет-страницама јасно се види колике камате зарачунавају грађанима у суседним државама. Тако, на пример, у Румунији поједине банке примењују посебну формулу за исказивање цене дозвољеног минуса: Робор 3л + 10 одсто, што износи 12,85 одсто. У преводу – просечна каматна стопа на међубанкарске позајмице у румунским лејима увећана за 10 процената.

Ако би се иста формула применила код нас, могла би да гласи: тромесечни Белибор увећан за 10 одсто, што на крају доводи до каматне стопе од 13,16 одсто. А, поменута банка код нас на минус зарачунава више него двоструку камату – равно 29,26 одсто!

Подаци званичне европске статистике – Еуростата показују да су каматне стопе на револвинг кредите и дозвољена прекорачења по текућим рачунима најниже у Аустрији – свега 3,44 одсто. Камате нешто више од пет одсто зарачунавају банке на Кипру, у Француској и Италији, док у Финској, Малти и Словенији наплаћују нешто више – између шест и седам одсто годишње. Убедљиво највишу каматну стопу на дозвољене минусе има Летонија – чак 20,72 одсто, потом Естонија 16,16 одсто, па Словачка 13,46 одсто…

КОМШИЛУК

И ЦРНОГОРСКЕ банке, на својим интернет-страницама, приказују ниже каматне стопе на дозвољене минусе у односу на наше банке, од 13 до 19 одсто годишње. Интересантно је, међутим, да су у Мађарској, судећи бар према доступним подацима, ове стопе прилично високе – око 20 одсто.

ТопПрес/ Извор: Д.И.Красић, Вечерње новости