Oznaka: парцеле

Ове године откривено 1.319 парцела напуштеног земљишта

У 2021. години откривено је нових 1.319 парцела напуштеног државног пољопривредног земљишта, а ова теренска провера се ради како би се што боље искористили расположиви ресурси, привукле нове инвестиције и…

Попис напуштених парцела у државном власништву

Теренском провером коришћења државног земљишта у Александровцу, Алексинцу, Беочину и Смедереву утврђено је да се велики број парцела не користи и да су запуштене. Управа за пољопривредно земљиште објавила је…

Општина Топола расписала оглас за давање у закуп јавних површина у дане манифестације „Опленачка берба“

Топола – На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Сл.гласник СО Топола“ 02/2019,13/2019) а у складу са Програмом локација…

Нови основ за субвенције: Снимање пољопривредних парцела до 2023. године

Све пољопривредне парцеле у Србији на којима се заиста обавља пољопривредна производња, биће до 2023. године евидентиране, а то ће бити основ за добијање државних субвенција. Држава пољопривредницима већ одобрава…

Срби имају по 14 парцела које су распарчане – да ли је ово решење

У Србији је неопходно укрупњавање земљишта јер просечно пољопривредно газдинство има око 14 парцела које су уситњене и удаљене. Да би се то учинило потребан је посебан закон о комасацији…