Топола –  Председник Скупштине општине Топола Владимир Радојковић  сазвао је 14. Седницу Скупштине општине Топола за суботу 25. 12. са почетком у девет часова.

На Дневном реду ће се наћи Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику СО Топола Манојловић Дејану из Крћевца, након чега ће уследити давање свечане изјаве – полагање заклетве.

Одборници ће се упознати са Предлогом Одлуке о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Топола за период од 2021. до 2025. године, са Акционим планом за спровођење Стратегије и Предлогом Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта као и  Предлогом Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Топола.

Тополски одборници ће разматрати План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКСП „Топола“ Топола за период 01.01.-30.09.2021. године као и Програм пословања ЈКСП „ Топола“ за 2022. годину.

Разматраће и ценовник основних комуналних услуга број 3379/1.1.1 од 17.11.2021. године и ценовник услуга зимског одржавања ЈКСП „Топола“ Топола за послове поверене од стране СО Топола, ценовник услуга ЈКСП „Топола“ Топола за послове поверене од стране СО Топола број 3190/1.1.1. од 29.10.2021. године и Правилник о организацији и систематизацији радних места Културног центра Топола.

На Дневном реду ће се наћи и Предлог Правилника о изменама Правилника о платама, накнадама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и Председник општине Топола, Предлог Правилника о изменама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола, Предлог Решења о измени Предлога Решења о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решење по захтеву за враћање земљишта за општину Топола.

Одборници ће разматрати и  Одлуке Управног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола о наплати изнајмљивања опреме за клизање, број 284/33 од 10.11.2021. године, ради давања сагласности и Одлуке Управног одбора Туристичке организације „Опленац“ Топола о начинима и условима давања у закуп штандова и сунцобрана, број 285/33 од 10.11.2021. године, ради давања сагласности ко и Извештај о раду Локалног савета родитеља за школску 2020/2021 годину.

Седница ће се одржати у сали СО Топола на другом спрату.

ТопПрес