Фото: ТопПрес

Топола – Општинско веће општине Топола је у протеклом периоду у склопу разматрања захтева привредних субјеката за добијање у закуп пословног простора у Домовима културе у Месним заједницама Наталинци и Жабаре који су у јавној својини Општине Топола, донело одговарајуће акте у циљу давања у закуп наведеног простора заинтересованим лицима ради обављања привредне делатности, саопштено је из одељења за урбанизам општине Топола.

„Јавни конкурс за добијање у закуп просторија Дома културе у МЗ Жабаре и то објекта бр. 1 у површини од 687м2  завршен је 09.06.2022. године и благовремено је пристигла једна пријава привредног субјекта Конфекције „Шумадинка“ ДОО Топола, која је за закуп наведеног простора понудила износ од 89.310,00 динара на месечном нивоу. Конфекција „Шумадинка“ планира да у наведеном простору изврши опремање погона за шивење такозване тешке конфекције, и у оквиру наведене инвестиције планирано је да излазни производи буду мушка висококвалитетна одела. Инвеститор као разлог покретања ове инвестиције наводи иницирање производње и запошљавање значајног броја радника у текстилној индустрији.

Што се тиче просторија Дома културе у Месној заједници Наталинци, на седници Општинског већа донета је одлука да се распише јавни кокурс за давање у закуп приземља и првог спрата зграде Дома културе у Наталинцима, осим некадашњих просторија Омладинског клуба. Иницијални акт за добијање у закуп наведеног простора упутио је привредни субјект „Kloka Berry“ ДОО из Тополе, који је заинтересован за наведени простор за потребе административних канцеларија. Јавни конкурс биће расписан у наредних неколико дана и свако лице, било домаће или страно физичко, правно лице или предузетник, имају право учешћа на конкурсу под једнаким условима.

Иначе, просторије оба Дома културе дају се у закуп на период од пет година.

Оно што је веома значајно за Општину Топола је да се јављају инвеститори који су спремни да своју привредну делатност или њен део врше у објектима ове врсте, обзиром да је реч о знатно девастираним објектима где су потребна велика улагања и где су Инвеститори спремни да уложе значајна средства. Циљ је да се на овај начин среди што већи број Домова културе по селима како би се спречило њихово пропадање, а истовремено унапредио квалитет живота људи који живе на селу“, каже се у саопштењу које је достављено нашој редакцији.

ТопПрес