Влада Србије усвојила је данас Уредбу која прописује начине, услове и поступке за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката, а министар грађевинарства Горан Весић је најавио да од 15. септембра креће пријава за добијање прикључка.

Грађани који живе у нелегалним објектима од 15. септембра моћи ће да се пријаве за прикључење на струју, грејање, воду и канализацију, рекао је Весић.

Рок за пријаву је 30 дана, током којих власници прилажу одговарајуће доказе у општини да имају право на прикључак.

То не значи да прикључење мора да буде извршено до 15. октобра, саопштило је министарство.

Када ће прикључење бити извршено, зависи од надлежног комуналног предузећа, рекао је Весић.

Он је додао да су комунална предузећа дужна да без одлагања утврде испуњеност техничких услова и изврше прикључење на мрежу у најкраћем року, у складу са својим програмом пословања.

Весић је нагласио да прикључак за струју, воду, канализацију или грејање могу да добију само власници кућа и станова и чланови њихових домаћинстава, који су изградњом, односно куповином, трајно решавали своје стамбено питање и који у њима живе.

Указао је да се ова могућност не односи на пословне објекте, нити на инвеститоре који су нелегално градили и објекте нису прикључили на комунално инфраструктуру.

Такође, напоменуо је да је прикључење могуће само за један објекат, односно један стан истог власника.

„Доказивање да грађани живе у тим објектима биће лако, постојаће формулар који ће бити достављен општинама и који ће грађани попуњавати. Када општина утврди списак, прослеђује га предузећима која затим врше прикључење“, рекао је министар.

Он је појаснио да власник општини мора да достави доказ да се ради о постојећем завршеном објекту, да он јесте власник те непокретности, да у власништву има само једну непокретност и да у њој живи.

Ако се ради о власнику који је без грађевинске дозволе и друге документације градио непокретност, доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења.

Уколико се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења доставља се оверена изјава да је објекат изграђен и да се користи за становање или други доказ којим се на неспоран начин то може утврдити.

Министар је додао да власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање, доставља уговор о куповини непокретности, оверен у прописаној форми у време закључења уговора, као и изјаву да он и чланови његовог домаћинства немају другу непокретност за становање.

Све изјаве које Уредба предвиђа, власник мора да преда оверене, под кривичном и материјалном одговорношћу, а дужан је и да уз захтев достави копију своје и личних карата свих чланова домаћинства, као и геодетски снимак објекта.

„Позивам општине и градове да до 15. септембра определе кадрове који ће радити на обради ових пријава и који ће пружити правну помоћ људима да правилно попуне пријаве“, рекао је Весић.

Он је истакао да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавити упутство које ће грађани моћи да преузму на сајту министарства, а где ће бити детаљно објашњен поступак пријаве за прикључење на струју, воду, канализацију или грејање за нелегалне стамбене објекте.

Весић: Општине да се спреме за пријаву нелегалних објеката за комунални прикључак

Министар грађевинарства Горан Весић изјавио је данас да ће од 15. септембра до 15. октобра грађани који живе у нелегално изграђеним објектима, а нису прикључени на комуналну инфрастуктуру, моћи да у надлежној општини стекну право на прикључење објекта.

Весић је упутио позив општинама и градовима да у наредне три недеље ангажују већи број запослених и да спремно дочекају захтеве грађана који ће им се обраћати овим поводом, па чак и да отворе посебне шалтере за ту намену и излазе на терен ако је потребно помоћи грађанима око припреме документације.

Прикључење не мора да се обави у датом року од 30 дана, већ пријавом стичу право да се прикључе, а сами радови око прикључења ће се обављати у складу са могућностима самих комуналних предузећа на нивоу локалних самоуправа, по ценовнику који важи за све дуге грађане, објашњава Весић.

„Они који живе у нелегално изграђеним објектима треба да знају да се ово односи само на оне људе који живе у тим објектима, дакле они који имају купопродајни уговор или који су предали захтев за озакоњење или који дају изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да на овај начин решавају своје стамбено питање, где живе са породицом“, додао је Весић.

Добијање права на прикључење не прејудицира захтев о озакоњењу, што даље значи да предајом захтева објекат није аутоматски легализован.

Процена Електродистрибуције је да само у Београду има 50.000 таквих објеката, а у остатку Србије бар још толико. На име једног лица, подносиоца захтева је омогућено прикључење једног објекта, односно објекта у ком живи, а не односи се на објекте у којима се врши пословање.

„Ово се не односи на инвеститоре, ово је намењено грађанима и грађанкама који су били преварени, купили су станове који су нелегални и нису могли да се прикључе на комуналну инфраструктуру зато што су их несавесни инвеститори преварили“, истакао је Весић.

ТопПрес/ Извор: Танјуг