Топола –  Одлука о погребним делатностима донета је на основу закона о комуналним делатностима и управо ова одлука недавно се нашла на дневном реду Скупштине општине Топола. Одборници СО Топола усвојили су ову одлуку а погребари у Тополи ће морати да ускладе пословање са уредбом.

„Ову одлуку може да обавља јавно предузеће, предузетник, приватно друштво или други привредни  субјекат али који испуњава услове у складу са уредбом о начину о отпочивању комуналне делатности. Та уредба је донета са неком изменом у 2019. години и то је задња измена. За сада на територији општине Топола имамо једног предузетника  који је испунио све услове, односно да има три запослена, да има атестирана два возила за превоз покојника, потом  да просторија за пословање изложбеног простора има 15 квадрата, а просторија за смештај покојника (расхладна комора) мора да буде за најмање три покојника. Просторија за припремање покојника за погреб треба да буде од 10 квадрата, магацински простор од 20 квадрата и приступ обезбеђен за атестирана возила просторијама за смештај односно припремања покојника за погреб од 30 квадрата. То су неки минимални капацитети које мора да испуњава тај привредни субјект да би обављао ту делатност“, рекла је за ТопПрес Станица Благојевић Плавшић, комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине одељења за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола.

Станица Благојевић Плавшић, фото: ТопПрес

Они који су започели и који већ раде а немају испуњене све услове подносе захтев Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре за проверу испуњености услова.

Према речима комуналног инспектора у Тополи тренутно само једна особа испуњава наведене услове, док се остали прилагођавају условима пословања.

ТопПрес