Топола –  Постројење за прераду отпадних вода „Каменица“ пројектовано је 1992. године, изграђено је у току 1993-1994. године и почело је са континуираним радом по завршеној реконструкцији 2006. године.
Само функционисање лабораторије у погледу континуираног мониторинга квалитета отпадних вода везано је за почетак 2014. године. Недавно је лабораторија унапређена набавком веома важног уређаја – Филтерфотометра  photoLab® S12 – WTW који је донирало предузеће „Saint Gobain“ доо Београд.

„Као значајан корисник нашег система одвођења и пречишћавања отпадних вода, предузеће „Saint Gobainдоо Београд је у више наврата помагало ППОВ у Тополи, на чему је ЈКСП Топола веома захвално.
Овим уређајем ћемо унапредити функционисање рада процесне лабораторије, проширити анализе квалитета отпадних вода, ефикасније вршити праћење анализа, ефикасније управљати технолошким процесом, анализирати већи број узорака у краћем временском интервалу и добијати прецизније резултате.
ППОВ у Тополи остварује висок степен пречишћености који варира од 92-97%, што је сам врх рада у Србији и у складу недавно отвореног Поглавља 27, Европске уније“, саопштено је из овог предузећа.

Квалитетно и ефикасно управљање Процесима прераде отпадних вода је од апсолутне користи за целокупну локалну заједницу. Очувањем биодиверзитета реке Каменице, ефикасно и адекватно управљање технолошким процесом доприноси до очувања животне средине како локалне заједнице тако и шире.

ТопПрес