Топола – Општина Топола се уз подршку грађана укључила у пројекат Посади свој хлад који подразумева акцију пошумљавања Србије. Топола је добила 100 садница белог јасена које ће бити дељене грађанима у петак, 10. децембра 2021. године на углу Булевара краља Александра и улице Кнегиње Зорке (код Идеа маркета) са почетком у 12 часова, објављено је на званичној фејсбук страници општине Топола. 

Сви заинтересовани грађани моћи ће да дођу и преузму своју садницу белог јасена са упутством за садњу. Саднице се деле бесплатно и то једна садница по особи. Грађани саде саднице на својим парцелама. Школе на територији општине су посебно укључене у ову акцију.

Шумске површине Тополе захватају 5.205 хектара, односно 15% укупне површине тополске општине. Акцијом Посади свој хлад, грађани Тополе преузимају активно учешће у пошумљавању наше општине, уз подршку Општине Топола и ЈКСП Топола. Планирани оптимум пошумљености Републике Србије износи 40%.

ТопПрес