Динарска  штедња према подацима Народне банке Србије је у последњих шест година утростручена. Са нивоа од 18 милијарди из августа 2012. године повећана је на 54,4 милијарде динара у јулу 2018. и наставља да расте.

У истом периоду, повећана је и девизна штедња – са 7,9 милијарди евра (936 милијарди динара) на 9,7 милијарди евра (1.147 милијарди динара).

Како истичу из НБС, поверење грађана у домаћу валуту је повећано захваљујући мерама монетарне политике и постигнутој трострукој стабилности – инфлације, девизног курса и финансијског система. Чињеницу да су и динарска и девизна штедња повећане упркос смањењу каматних стопа на орочене депозите становништва, тумаче као охрабрујућу и као израз поверења грађана у финансијски систем.

У протеклих шест година постигнути су значајни резултати на стварању повољног домаћег економског амбијента. Међугодишња инфлација, која је у октобру 2012. износила 12,9 одсто, смањена је до краја 2013. на ниво од 2,2 процента, и већ пет година се успешно одржава на ниском и стабилном нивоу, упоредивом са инфлацијом у развијеним земљама.

Постигнута је и очувана релативна стабилност девизног курса и динар је данас према евру на готово истом нивоу на којем је био у августу 2012, при чему су нето девизне резерве на највишем нивоу од 2000. године.

Из централне банке најављују да ће два пута годишње, у јануару и у јулу, НБС објављивати анализе о исплативости динарске и девизне штедње, а да је најновија таква анализа којом су обухватили период од августа 2012. до јула 2018. године указала на већу исплативост штедње у домаћој валути и у кратком и у дугом року.

НБС наводи да анализа исплативости динарске у односу на штедњу у еврима показује да би штедиша који је у последњих годину дана штедео у динарима (улог од 100.000 динара) добио око 3.000 динара више (или око 26 евра) у односу на штедишу који би у истом периоду положио 100.000 динара у еврима на девизну штедњу, пре свега захваљујући готово шест пута вишој каматној стопи на динарску у односу на штедњу у еврима, ослобађању од плаћања пореза на приходе од камате на динарску штедњу, као и релативној стабилности курса динара. НБС истиче

БЕЗ ПОРЕЗА

Већа исплативост динарске штедње резултат је ниске инфлације и релативно стабилног курса динара према евру које је НБС постигла и одржала током претходних шест година, затим релативно виших каматних стопа на штедњу у домаћој валути него на девизну штедњу и чињенице да се на приходе од камата на динарску штедњу не плаћа порез, за разлику од девизне штедње на коју се каматни приход опорезује по стопи од 15 одсто.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, С. Моравчевић