Ивањица – Изумитељ Мирољуб Петровић из Ивањице пријавио је Заводу за интелектуалну својину Републике Србије захтев да му се призна патент под именом „Направа за искоришћење топлоте димних гасова пећи на на чврста горива“.
Реч је укратко, о изузетно проницљивом изуму при чему би они који поседују шпорет и чунак могли да искључе бојлер на струју.

У опису малог патента наводи се, поред другог:

„Технички проблем који се решава предметним проналаском састоји се у следећем: како конструкцијски решити направу која омогућава искоришћење топлоте димних гасова који по изласку из ложишта пећи одлазе у одводну цев а који иначе садрже велику количину топлоте, која остаје неискоришћена и преко димњака одлази у околни простор, која се при том одликује једноставношћу конструкције, лаком уградљивошћу на све врсте пећи на чврста горива (угаљ, дрво, пелет др.), велике поузданости у раду, са високим еколошким карактеристикама, а да је при том једноставна за руковање и одржавање уз ниску производну цену…

Суштина проналаска огледа се у томе што је, према идеји аутора, конструисана
једноставна направа, лако уградива на све врсте постојећих пећи на чврста горива, без обзира коју врсту горива користе (дрво, угаљ, пелет) и независно од положаја излазног отвора на пећи, било да је изведен са задње стране пећи, бочно или вертикално изнад ложишта, која се притом одликује малим габаритом и чије је повезивање са додатним грејним телима, бојлером, веш машином, сушачем веша или неким другим уређајем који је потребно додатно загревати, остварено цевима мањег пречника које се стандардно користе за циркулацију воде код етажног и централног грејања.

Новост проналаска нарочито је карактерисана конструктивним решењем према
коме се за загревање користи топла вода која је топлоту преузела од димних гасова који  би иначе након сагоревања чврстог горива у ложишту помоћу чунака и димњака били  изведени у околни простор.

Новост проналаска предствља такође и то што је у кућишту уређаја изведено
проточно грејно тело чији главни део према проналаску чини склоп међусобно
повезаних конусно обликованих бакарних цевних спирала, међусобно коаксијално
позиционираних изведених тако да кроз спољашњи спирални омотач протиче хладна 3 вода, док кроз унутрашњи омотач, протиче топла вода са која се користи за загревање додатних грејних тела.

Предност овакве направе представља начин грејања заснован на принципу
етажног грејања који се одликује високим комфором и еколошким карактеристикама
јер је грејно тело изведено тако да је потпуно елиминисана могућност појаве дима на  саставима пећи са чунком као и на спојевима који иначе повезују „штедише“ или друге грејаче. Потребно је нагласити да проценат искоришћења енергетске вредности код  широко коришћених пећи на чврста горива износи 40:60% (однос корисне и некорисне  топлоте), док се уградњом и коришћењем предметног грејача овај однос окреће тако да  износи 60:40%, што је свакако значајно повећање и представља велике уштеду..
Свакако да значајну предност остварену коришћењем предметне направе
представља смањење температуре дима који из димњака одлази у околни простор које  износи до 50% па такав делимично охлађени дим испуњава дозвољене параметре, због чега се може рећи да пећ има значајне еколошке карактеристике.

По правилима ЗИС-а следи стручна и техничка провера оправданости овог патента, који је потекао са горских страна старе Србије и Боже здравља, постаће наша стварност.

ТопПрес/ ГЗС