Mesec: februar 2018.

За оверу здравствених књижица више не морате на шалтер: Од данас је све другачије

Аутоматска овера здравствених картица за око 420.000 осигураника самосталних делатности, пољопривредника, као и чланова њихових породица почиње данас Директор Канцеларије…